washroom

Indgangen til vaskeriet findes ved porten, mellem indgange 50 og 52.

Området rengøres hver tirsdag.

Hvis man oplever problemer med nogen af maskinerne så kontakt viceværten, så undersøger han nærmere og tager fat i Nortec om nødvendigt.

  • Brug af vaskeriet er kun tilladt for ejendommens beboere.
  • Det er forbudt at hælde klorin eller farvevæske i maskinerne. Eventuel maskindefekt på grund af ovenstående vil medføre et erstatningskrav mod brugeren.
  • Husk altid at tømme lommer inden brug af maskinerne.
  • Der skal ryddes op efter brug af maskinerne. Vis hensyn til den næste bruger.  Et pænt vaskeri er til glæde for alle beboere.
  • Vaskeriet er ingen varmestue eller legeplads. Det er ikke tilladt at medbringe mad- eller drikkevarer på vaskeriet.
  • Rygning er ikke tilladt i vaskeriet.
  • Tøm maskinen umiddelbart efter denne er færdig med at vaske eller tørre.
  • Husk at rense fnug sien/støvfiltret på tørretumblerne.
  • Børn under 12 år har ingen adgang til vaskeriet uden følgeskab af voksne.
  • Det er ikke tilladt at medbringe hunde i vaskeriet.

Vaskeriets åbningstid er dagligt 07:00 – 23:00. Sidste vask skal dog være påbegyndt senest kl 22:00.

Prisen for en vask er 25 kr.

Prisen for tørring er 45 øre/minut.

Vaskebrikker kan bestilles af beboerne på e-vaskeri.dk (direkte link), du kan gå til hovedsiden ved at klikke her nortec.dk

(vælg punktet “Vaskebrik…” derefter søg “E/F Aldersrogade” eller “Sigynsgade 50-52” og udfyld felterne).

Nortec oprkæver et gebyr hos bruger incl. Moms kr. 45,- pr. Vaskebrik ved bestilling. Ved fraflytning tilbagebetaler Nortec hverken vaskebrik eller indestående beløb på vaskebrik. Fraflytter er dog frit for at videresælger sin brik til ny lejer.

Genlevering af nye vaskebrikker, hvor gamle brik ikke beviseligt har haft en materiale- eller fabrikationsfejl, vil blive opkrævet jf. Gældende takster. Ved kontraktens indgåelse er dette aftalt til incl. Moms kr. 100,- excl forsendelsesgebyr.

Beboerne kan indsætte penge på vaskekortet på e-vaskeri.dk (direkte link), du kan gå til hovedsiden ved at klikke her nortec.dk

(vælg punktet “Vaskebrik…” derefter søg “E/F Aldersrogade” eller “Sigynsgade 50-52” og udfyld felterne).

Går saldoen i minus vil kortet blive lukket og først blive genåbnet, når der igen er indbetalt penge.

For brugere, der ønsker at indbetale via indbetalingskort, på posthus eller i bank, er det også muligt. Nortecs giro-konto nr.: 704 6456

Nortecs bankkonto nr.: reg. Nr. 1681 konto nr. 322 32 80497

Der skal forventes en behandlingstid på op til 8 dage ved pengeoverførsel via indbetalingskort.

Ejendommens vicevært og bestyrelsen har ikke noget med bestilling af vaskekort og betaling at gøre, dette skal gøres i henhold til ovennævnte anvisninger.