gang

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at henstille/ opbevare effekter i trappeopgangen. Dette gælder også planter.

Omkring hoveddøren ind til hver enkelt lejlighed må der være:

  • en dørmåtte

 

Ved postkasserne:

  • Omdelte reklamer er en potentiel brandfare, og må derfor ikke smides i opgangen, affaldsskakten, eller lægges oven på postkasserne. Ønsker man ikke at modtage reklamer, skal disse afmeldes.

Andre effekter vil blive fjernet uden varsel, og beboeren kan i hvert tilfælde komme til at hæfte for bortskaffelse. Ejerforeningen fraskriver sig ethvert erstatningskrav i denne forbindelse.

Se husorden § 5 – Brandsikring og § 17 – Opgange