trash

Affaldsservice status.

Husholdnindgsaffald kommes i affaldsskaktene. Der er i flere opgange problemer med lugtgener, bakterier og skadedyr i affaldsskaktene. Dette skyldes, at der afsættes madrester og andet skrald inde i skakten, som lugter, som er grobund for bakterier og nærig for skadedyr.

Følg nedenstående retningslinjer:

 • brug tykke poser
 • luk poserne ordentligt
 • prop ikke poserne for hårdt
 • pak lugtende affald (fx gamle madvarer og bleer) særlig godt ind

Flydende ting, aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser, hele pizzabakker, porcelæn, marmeladeglas, flasker mm. må ikke kommes i skakten.

Hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes vil affaldsskakten blive lukket.

Hvis du, som ejer, har overtaget ejendommen uden nøgle eller har mistet din nøgle så kan en ny købes billigt på nettet, eks: https://www.carl-ras.dk/

Ejerforeningen sørger for at affaldsskaktene jævnligt bliver rengjort.

Alt bioaffald skal smides i containerne til bioaffald som står sammen med de andre containere i skralderummet ved nr.36.

Læs mere om håndtering af bioaffald på kommunens hjemmeside.

Bestilling af ekstra bio-poser kan gøres på https://www.kk.dk/bioposer, eller de kan afhentes på den lokale nærgenbrugsstation.

Det skal i beholderen til bioaffald
Bioaffald, der skal i lukkede bioposer og må kommes i bio beholderen er fx:

 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

NB: Madaffald skal altid afleveres i de udleverede bionedbrydelige poser, og der skal bindes knude på dem for at minimere lugtgenerne. Der må som udgangspunkt ikke afleveres “løst affald” i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede. 

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald

 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter

Almindelige plastikposer må ikke bruges til bioaffaldet. Brug i stedet de udlevererede poser, de er lavet af majsstivelse og kan nedbrydes.

Det sker der med bioaffaldet

Når dit bioaffald bliver læsset af på modtageanlægget, så æltes det sammen, så poserne med affald bliver vredet op. Herefter blandes det om med træflis og bliver bioforgasset. Når der ikke kan udvindes mere biogas starter komposteringen. Komposten køres ud på markerne, og bidrager dermed til at blandt andet landsbrugsjorde ikke bliver udpint.

Vi har på vores ejendom rigtig gode muligheder for at sortere vores affald.
Du finder affaldsrummet bag indhegningen ved nr. 36.

Hvis ikke der er kapacitet til dit affald i containerne, så må du enten tage det med retur eller i stedet benytte nærgenbrugsstationen, som findes rundt om hjørnet på Vermundsgade.

 

Papir
Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, papir, gavepapir, bøger og tryksager kommes i papirbeholderne, som står i skralderummet ved nr.36..

Batterier
Alle former for batterier kommes i batteribeholderen, som står i skralderummet ved nr.36.

Elektronikaffald
Såsom mobiltelefoner og batteridrevet legetøj.

Plast (hård / blød)
Såsom beholdere fra rengørings- og vaskemidler, tomme cd-hylstre, plastikbeholder til madopbevaring og legetøj.

Metal
Såsom gryder, søm, skruer og aluminiumsdåser mm.

Stort elektronik og hårde hvidevarer: Elektronik og hårde hvide skal afleveres på en af kommunens Genbrugsstationer.

Medicinrester
Medicinrester og kviksølvstermometre skal afleveres på apoteket.

Malingrester
Malingrester skal afleveres hos farvehandleren.

Glas
Alle former for glas skal lægges i den runde glascontainer som står ude foran ejendommen mellem p-pladsen og Sigynsgade.

Haraldsgade nærgenbrugsstation, Vermundsgade 47A, 2100 København Ø

Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 13.00 18.00 og søndag kl. 10.00 16.00

Her kan du komme af med storskrald, glas, papir, pap, farligt affald, elektronik, hårde hvidevarer, PVC, imprægneret træ, jern og metal, batterier og hård plast.

Du kan også låne en lille vogn, som du kan transportere fx storskrald, hårde hvidevarer m.m. på.

 

Borgervængets Genbrugsstation, Borgervænget 29, København Ø

Åbningstider: Hverdage (man-fre) kl. 10.00 18.00 og søn- og helligdage kl. 10.00 17.00

Tøj kan med fordel gives væk til Røde Kors, du hjælper andre og det er godt for miljøet.

https://www.rodekors.dk/genbrug/genbrugsbutikker/toejcontainer