vej

Ejendommen består af 158 lejligheder, bestående af 1-, 2-, 3- og 4 værelses lejligheder. Den var opført før 31. december 1991 og er en del af Københavns Kommune. Det betyder, at boligreguleringsloven er gældende, og huslejen er reguleret (dvs. den kan ikke sættes højere end omkostningerne ved udlejning af lejligheden). ). Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget husleje, kan du tjekke din husleje her.

Til ejendommen er tilknyttet et vaskeri, festlokale samt cykelværksted.

I bebyggelsen er der en ejerforening, Ejerforeningen Aldersrogade. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

I ejendommen er også en del lejelejligheder.

Her kan du læse ejendommens Tilstandsrapport og 10 års vedligeholdelsesplan.

Kommunens lokal plan for området kan læses her.

Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eler fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for øvrige ejere eller bygningens stabilitet.

Ændring af facader herunder farver, vinduer, udvendige døre, altaner, mv kræver skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Dog er det tilladt at male altanerne indvendigt i hvide eller lysegrå nuancer.

Hvis du vil flytte dit køkken til et helt andet rum, så kræver det også skriftlig godkendelse fra bestyrelsen.

Lejlighedsejeren er pligtig til at indhente bygningsmyndighedernes skriftligetilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet. Du kan se, om dit projekt kræver en godkendelse eller ej her: https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k101