Snow

Der ryddes først sne på de fortove, som er krævet ifølge politivedtægterne, derefter andre gangarealer og kældernedgange og slutteligt et spor på kørearealet på parkeringspladsen.

Hold venligt gangarealerne frie for cykler mm. så snerydningsmaskinen kan komme forbi. Så kan vi nemlig få ryddet ordentligt, så vi nemt og trygt kan færdes på gangarealerne.