pets

  • Hunde og katte kræver tilladelse udstedt af bestyrelsen for ejerforeningen. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere. Hunde med betegnelsen ”muskelhunde” tillades ikke.
  • Hunde og katte skal altid føres i snor. Bortskaffelse af efterladenskaber er naturligvis den enkeltes ansvar.
  • Alle former for husdyr må ikke luftes på ejendommens område.

 

Se vores husorden vedrørende husdyr (§ 13 Husdyr)