Udsyn i krydset Sigynsgade og Rovsinggade

posted in: Nyheder | 0

udsyn

Bestyrelsen har haft kontakt til Københavns Kommune omkring det dårlige udsyn i krydset Sigynsgade / Rovsinggade. Kommunen har tidligere haft tilsvarende henvendelser og har allerede forbedret forholdene.

Udsynet til højre er forbedret ved at parkering nu ikke længere er tilladt så tæt på krydset og til begge sider ved beskæring af træerne. Uheldsstatistikken siger endvidere, at der kun har været et enkelt uheld indenfor de seneste år, så yderligere forbedringer er ikke nødvendige.

Kommunen ønsker ikke at opsætte trafikspejle, da de mener, at spejlene er problematiske. De formindsker billedet meget og det så er svært at se et køretøj blandt alt det andet, der spejler sig og da det er svært at bedømme et nærmende køretøjs hastighed i et sådant spejl.

Så vi bliver desværre nok nødt til at lave med det dårlige udsyn og passe godt på os selv og hinanden.