Tryghedsskabende tiltag

posted in: Nyheder | 0

Tiltag Område Status Beskrivelse
Vejbump på Sigynsgade. Kommunen /Trafiksikkerhed Færdig i løbet af efteråret. Eksisterende vejbump gøres mere effektive så det ikke længere er muligt at køre ræs på gaden.
Yderligere afspærring af Kraks Plads for gennemkørsel. Kommunen Området er blevet inspekseret og der skulle inden længe blive opsat yderligere pullerter til at forhindre biltrafik igennem pladsen. Det er alt for nemt at kører biler og andet igennem Kraks Plads, yderligere pullerter skulle gerne løse dette problem.

Dette skal gøres i samarbejde med Lejerbo, således at de kriminelle ikke har nogen alternativ flugtvej.

Yderligere videoovervågning af Krakas Plads. Kommunen/Sikkerby +

politi +SeeSafe + Bestyrelsen

Ansøgning om tilskud til kommunen er skrevet.

Ansøgning til politiet er skrevet (uge #27), yderligere ansøgning til politiet skrevet (uge #28).

Tilbud på etablering er på vej.

Yderligere videokameraer som holder øje med Kraks Plads vil kunne hjælpe politiet i deres arbejdes med at fange de kriminelle.
Mere belysning på Kraks Plads. Kommunen Problemet var åbenbart en timer som slukkede om aftenen for at skåne naboer for unødvendigt lys.

Dette er ændret så der nu er lys hele natten.

Belysningen på pladsen er tit ødelagt og generelt er området meget skummelt.
Mere opmærksomhed på banderelateret graffiti. Kommunen / (Dong?) Kommunen fjerner løbende graffiti på eget område, men ikke eks. elskabe m.m.

DONG vurdere sag til sag om de vil fjerne grafitti på deres udstyr…

Graffiti og tags skal fjernes hurtigt da der ellers hurtigt kommer mere. Bander bruger det til at markerer ”deres område”.

Udover at være grimt er det også utrygsskabende.

Visitationszone. Politiet Visitationszonen gælder fra torsdag den 20. juli 2017 kl. 12.00 til torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00. Det sker efter en stribe banderelaterede knivstik og skyderier.
Indhegning af grønt område ud imod Krakas Plads. Bestyrelsen  

Opsætning af hegn påbegyndes onsdag d.26 Juli og forventes afsluttet om fredagen (d.28).

Indhegning af ”frimærket” vil bla. fjerne deres toilet facilitet, men samtidigt også give os et område vi ikke tidligere har haft mulighed for rigtigt at udnytte.
Afspærring af vores ene udkørsel. Kommunen + Bestyrelsen Ansøgning er sendt til kommunen (uge#27).

(uge#27) Har talt med kommunen og efterfølgende udfyldt endnu en formular.

Vi må gerne afspærre den ene udkørsel!

Vi ønsker at afspærre den ene udkørsel fra p-pladsen så området bliver mindre attraktivt som opholdsplads. Uden en flugtvej kan de ikke nemt stikke af fra politiet og ej heller bruge pladsen til ræs.
Privat område skilte Bestyrelsen Der er opsat yderligere 4x skilte og der er således alt i alt 5x skilte på ejendommen. Ønske om flere privat område skilte så man har lidt mere hjemmel når man beder uønsket personer om at forlade området.
Flytte døre ved indgangsparti helt ud til gaden. Bestyrelsen Ved at flytte yderpartiet (ramme + dør) helt ud til fortovet, fjerner man muligheden for at opholde sig i indgangen.

Primært 66 og 64, men måske også 36 og 38.

Udvisning af ballademagerne og deres familier. Lejerbo Lige som man har set det I Vollsmose, kan boligselskabet gå ind og smide familier, hvis børn der laver ballade, på gaden.

Der er tale om ”Civica” og ”Fyns Almennyttige Boligselskab”

SSP samarbejde. Kommunen Der er fokus på området i samarbejde med de lokale institutioner som foretager en opsøgende indsats. Forebyggende indsats således at børn og unge ikke ender som kriminelle.
Undersøgelse af socialt bedrageri. Lejerbo Der undersøges løbende om der skulle være beboere som svindler sig til offentlige midler.  d.11.07.17 (22 nyhederne, TV2) kunne man se Eskild give et kort interview omkring situationen af socialt bedrageri.
Inddragelse af Moské. Politiet De lokale betjente har været i dialog med den lokale Moské.
Nedlæggelse af Krakas Plads. Kommunen Jf. artiklen fra lokalavisen og udtalelser i nyhederne er denne mulighed ikke udelukket. Hvis alle andre tiltag fejler så ønsker vi at få Krakas Plads helt fjernet og etableret en gennemkørsel som tidligere.

Kommunen gør opmærksom på at når metroarbejdet engang står færdig, så kunne en evt. åbning resultere i en øget traffik som er markant større end før lukningen.

Talte I øvrigt med en beboer fra den anden side med vidue ud til pladsen og han var meget glad for Kraks Plads, han gik så langt som at sige det var det bedste der nogensinde var sket for området…

Radio og TV. Bestyrelsen Lokalavisen havde en artikel i uge #27.

TV2 Lorry lavede et indslag i uge #28.

EB/Berlingske artikel uge #29.

Vores historie skal ud i medierne så den også kan få politisk fokus.