Hjemfaldspligt

posted in: Nyheder | 0

Kære bestyrelse i Sigynsgade 36-66

Vi skriver til jer, da jeg sidder i bestyrelsen i den forening, vi kalder “Hjemfaldspligt København”. Foreningen blev stiftet tilbage i foråret, da vi af omveje blev bekendt med, at Københavns Kommune på et fortroligt møde i Borgerrepræsentationen d. 30. marts 2017 havde ændret praksis for frikøb af hjemfaldspligten. Ændringen betyder, at frikøbsprisen fra 1. april 2017 og fremefter skal regnes ud fra markedsprisen (som bestemmes af en mægler valgt af kommunen) i stedet for ud fra den offentlige ejendomsvurdering, som det hidtil har været.  Derudover er der sket ændringer i beregningen af kalkulationsrenten, som også har stor betydning for beregning af frikøbsprisen.

For at give et eksempel har det for mit vedkommende betydet, at prisen for at frikøbe min lejlighed for hjemfaldspligt er steget fra omkring 400.000 kr. til omkring 900.000 kr. Det er som nævnt sket over natten uden, at vi er blevet hørt og uden en overgangsordning. Foreningen har lavet mange af den slags cases, der alle viser, at denne ændring har meget store økonomiske konsekvenser for ejere af lejligheder med hjemfaldspligt.

Foreningen har siden april gjort en kæmpe indsats for at påvirke politikerne i Københavns Kommune, men vi løber desværre panden mod en mur. Vi har derfor også kontakt til en advokat.

Vi er blevet bekendt med, at I i jeres ejerforening ikke har kendskab til den ændrede praksis, og vi blev i bestyrelsen derfor enige om at kontakte jer for at være sikker på, at I er informeret. Vi havde forestillet os at komme ud og dele noget information ud, men jeg tænkte, at jeg lige ville kontakte jer her først.

I kan læse mere på Facebook i gruppen “Hjemfaldspligt København”.

I er meget velkomne til at kontakte os enten på mail eller telefon 31614214 / 61557726

 

Du kan undersøge om din lejlighed er omfattet ved at benytte denne hjemmeside:
https://www.tinglysning.dk/