Generalforsamling 2015

posted in: Nyheder | 0

bestyrelsenI marts måned blev der holdt generalforsamling for ejere. En lille del ejere var mødt op for at præge arbejdet i bestyrelsen. En stor tak til de fremmødte, som udviste stor interesse og engagement i vores fælles ejendom.

 

Formanden startede som altid med at aflægge beretning. I løbet af det forgange bestyrelsesår er der løst mange små og store opgaver på ejendommen. Fx

– udarbejdelse af ny vedligeholdelsesplan og igangsætning af omfattende vedligeholdelsesarbejder

– installering af kameraer på ude-arealer og i alle kælderrum

– cykeloprydning

– fremtidssikring af tag

– installering af afkalkningsanlæg

– rensning af ventilation og nye motor i opgang 60-66

– nedtagning af gamle legepladser

– lovpligtigt elevatoreftersyn

– genopretning af bede foran ejendommen og have.

 

Årsregnskabet for 2014 samt budgettet for 2015 blev en-stemmigt vedtaget.

 

En af de største udgifter på vores ejendom er affald. Affald, som ikke bortskaffes korrekt. Der er faktisk mange rigtig gode muligheder for at komme af med skrald, men alligevel bliver der smidt affald forskellige steder eller det kommes ikke de rigtige steder hen.

 

Et par af de tidligere bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at genopstille og er blevet udskiftet med nye kræfter.

Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på det nye bestyrelsesår og de mange spændende opgaver, der ligger på vores fælles ejendom.