Rensning af ventilationsanlæg

posted in: Nyheder | 0

Rensningen af den manglende del af ventilationsanlægget [36-46] skal nu gøres færdig.

Der er blevet send en varsling til berørte beboere omkring dette.

 

Efter rensning af ventilationsanlægget skal det indreguleres for at sikre at det suger som det skal og ikke larmer mere end de gældende lovkrav på området, derfor der skal være adgang til din lejlighed ca. 14 dage efter.

 

Det er derfor af stor vigtighed at vi får adgang til alle lejemål i samme side i en opgang idet anlægget ikke kan indreguleres uden at have adgang til samtlige lejligheder samtidig.

 

Går Entreprenøren forgæves vil der fremkomme et krav om merbetaling. Denne merbetaling vil blive pålagt den enkelte beboer der måtte være årsag til det forgæves forsøg.

 

Såfremt du ikke kan være hjemme på dagen, bedes du sikre adgang på anden vis, enten ved nøgle hos nabo/genbo eller hos vores vicevært. Nøglen kan evt. afleveres i postkassen ved varmecentralen, husk adresse på nøglen.