pets

Husdyr kræver tilladelse udstedt af bestyrelsen for Ejerforeningen.

Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere, og visse racer – herunder hunde med betegnelsen ”muskelhunde” – tillades ikke.

Hunde og katte skal altid føres i snor og må ikke forrette nødtørft på ejendommens område, og ifølge ejendommens vedtægter må hunde ikke forrette nødtørft på ejendommens område – hverken i haven eller på græstrekanten ud mod Sigynsgade.