Ejerforeningens bestyrelse er valgt på generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april.

Bestyrelsens sammensætning 2022-2023.

Formand:

Martin S. Hansen (52, 4.tv)

Bestyrelsesmedlemmer:

Iben F. Porter (46, st.tv)

Hege Isaksen (48, 4.th)

Henrik H. Kristoffersen (64, 4.th)

Lisbeth Christensen (44, 1.th)

Suppleanter:

Sheila S. J. Hansen (52, 4.tv)

Marianne T. D. Le (62, 2.tv)

(suppleanter deltager i arbejdet på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret)