Ejerforeningens bestyrelse er valgt på generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april.

Bestyrelsens sammensætning 2023-2024.

 

Formand:

Martin Hansen (52, 4.tv)

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Iben Porter (46, st.tv)

Hege Isaksen (48, 4.th)

Henrik Kristoffersen (64, 4.th)

Marianne Le (62, 2.tv)

 

Suppleanter:

Sheila Hansen (52, 4.tv)

Lise Jespersen (46, 2.th)

(suppleanter deltager i arbejdet på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret)