gang

I forbindelse med sidste brandeftersyn på ejendommen blev det indskærpet, at der ikke må henstilles effekter i ejendommens opgange.

Omkring hoveddøren ind til hver enkelt lejlighed må der være:

  • en dørmåtte
  • 2-3 par sko

Under trappen i stueetagen må der kun henstilles:

  • barnevogne / klapvogne
  • handikap hjælpemidler.

 

Andre effekter vil blive fjernet uden varsel, og beboeren kan i hvert tilfælde komme til at hæfte for bortskaffelse. Ejerforeningen fraskriver sig ethvert erstatningskrav i denne forbindelse.