Ejerforeningens bestyrelse er valgt på generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april.

 

Bestyrelsens sammensætning.

Formand:

Martin S. Hansen (52, 4.tv)

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Iben F. Porter (46, st.tv)

Emily H. Crome (56, 3.th)

Henrik H. Kristoffersen (64, 4.th)

Marianne T. D. Le (62, 2.tv)

 

Suppleanter:

Per Q. Jespersen (46, 2.th)

Sheila S. J. Hansen (52, 4.tv)

 

Suppleanter deltager i arbejdet på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret.